ساختار هیئت مدیره انجمن

ساختار هئیت مدیره انجمن مدیریت کیفیت

مهندس فرزین انتصاریان

(رئیس هیات مدیره)

 • رئیس هیات مدیره گروه کارشناسان ایران
 • مجری جایزه ملی کیفیت ایران
 • عضو کمیته TC-176 سازمان ایزو
 • پدر علم مدیریت کیفیت ایران
  www.farzinentesarian.com

دکتر فرشید شکرخدایی

(نایب رئیس هیات مدیره)

 • مدیرعامل گروه پارسیان هوشمند
 • رئیس کارگروه رقابت اتاق ایران
 • دبیرجشنواره ملی بهره وری ایران

http://shokrekhodaee.ir

دکتر حسن فروزان فرد

(خزانه دار هیات مدیره)

 • رئیس هیات مدیره صنایع غذایی کامبیز
 • رئیس کمیسیون رقابت ،خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران
 • عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

FlexSlider – BIG

دکتر مسعود احمدی
(عضوهیات مدیره)

رئیس مهندسی ساختار و بهره وری شرکت ملی حفاری ایران

دکتر شهریار دبیریان
(عضو هیات مدیره)

مدیر تضمین کیفیت صنایع شیر ایران

عضو کمیته های تخصصی فدراسیون بین المللی شیر IDF

رئیس کمیته متناظر ISO/TC34/SC 5 شیر و فراورده ها سازمان ملی استاندارد

نائب رئیس کمیته متناظر ISO/TC34/SC9 میکربیولوژی شیر و فراورده ها

مهندس محمود اکابر
(عضو هیات مدیره)

مدیر مهندسی کیفیت شرکت فولاد خوزستان

مهندس لیلا کوهپایی
(عضو هیات مدیره)

مهندس کاظم بصرایی
(بازرس اصلی)

معاون مالی و اداری شرکت رادیاتور ایران