معرفی کتاب

کتاب و راهنمای مرجع کیفیت: هندبوک جوران ( ۵ جلدی) ویرایش پنجم

استاندارد بین المللی کیفیت کتاب هندبوک جوران مرجعی بسیار با ارزش و معتبر برای روش های مهندسی کیفیت و مدیریت است. دراین چاپ پنجم،‌ که [...]