مقالات

معرفی مدل INQA بعنوان ابزاری جهت اندازه گیری میزان موفقیت راهبردهای سازمان

 لزوم تعیین راهبرد کیفیت در دستیابی به موفقیت پایدار (معرفی مدل INQA بعنوان ابزاری جهت اندازه گیری میزان موفقیت راهبردهای سازمان)    امروزه اکثر بنگاه [...]

ادامه مطلب...

بررسی رویکرد نوین استاندارد سازی در اتحادیه اروپا

تحلیل ابعاد راهبرد ملی کیفیت فرزین انتصاریان؛ رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران| برای انجام هر تغییر و تحولی مشابه یک مسافرت، باید ابتدا مقصد و راه [...]

ادامه مطلب...

آسیب¬شناسی استقرارISO/IEC 17025 از منظر نیروی انسانی

مقدمه: پرسنل آزمایشگاه­ سرمایه بزرگی برای مراکز تحقیقاتی – پژوهشی به حساب می­آیند. این پرسنل از تحصیلات و تجربه بالایی برخوردارند و نقش بسیار بزرگی [...]

ادامه مطلب...

بررسی تاثیر افزایش تعهد سازمانی منابع انسانی در کنترل موثر هزینه ها در سازمان های ایرانی

احسان جنتی فرد چکیده منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه های موجود در یک سازمان عامل اصلی رشد و یا افول عملکرد بنگاه های اقتصادی محسوب می [...]

ادامه مطلب...

نقش روابط عمومی در مدیریت راهبردی سازمان

امیر حیدری ــــ همزمان با شکل گیری و گسترش شبکه های ارتباطی در حوزه های مختلف، ورود همراه با تاخیر ابزار و فنون نوین [...]

ادامه مطلب...

ارزیابی عملکرد شمشیر دو لبه

لیلا کوهپایی ــــ اهمیت نیروی انسانی در سازمانها به عنوان یکی از برجسته ترین عوامل مزیت رقابتی شناخته شده است. اما از آن مهمتر [...]

ادامه مطلب...