بازدید ها

گزارشات بازدید های دوره ای انجمن مدیریت کیفیت

هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران از شرکت فولاد خوزستان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی انجمن، هیئت یادشده با هدف ارائه دستاوردهای نظام مدیریت کیفیت از تمام فرایندهای شرکت فولاد خوزستان بازدید کردند و در [...]

بازدید انجمن مدیریت کیفیت ایران از گروه مپنا(واحد توسعه دانش)

  کارگروه مدیریت دانش انجمن مدیریت کیفیت ایران به همراه دبیر و اعضای کارگروه با هدف ارائه دستاوردهای نظام مدیریت کیفیت در سطح اعضای انجمن [...]

تور تعالی کیفیت با موضوع هزینه های کیفی و سیستم های نگهداری و تعمیرات (پرس – قالب)

واحد تعالی شرکت ایران خودرو با همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران تور تعالی کیفیت با موضوع هزینه های کیفی و سیستم های نگهداری و [...]